Cách xử lý đối với tiền tệ trong bưu phẩm, bưu kiện

Trên thực tế, việc gửi tiền Việt Nam, ngoại tệ trong bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh vẫn có giá trị nhỏ do cá nhân nước ngoài gửi về cho người thân trong nước hoặc là những ngoại tệ của các nước trên thế giới gửi về mang tính chất sưu tập.

Trước vướng mắc trên, Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu Điện TP.HCM đã có công văn gửi Chi cục Hải quan Bưu Điện (nay là Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh) đề nghị phối hợp xử lí bưu gửi chứa tiền và các mặt hàng với nội dung như sau: Đối với bưu gửi có chứa tiền Việt Nam gửi đi nước ngoài, khi phát hiện cơ quan chức năng lập biên bản, tách riêng số tiền, lập thư chuyển tiền để trả lại cho người gửi sau khi trừ cước thư chuyển tiền, bưu gửi được khai thác, đóng chuyển đến nước nhận theo quy định. Nếu số tiền phát hiện quá ít, không đủ tiền gửi một thư chuyển tiền có cước thì số tiền này được đổi ra tem thư gửi kèm biên bản để phát cùng bưu gửi cho người nhận.

Đối với ngoại tệ chứa trong bưu gửi XK, lập biên bản ghi rõ số ngoại tệ gửi trong bưu gửi, mời người gửi đến trực tiếp bưu cục để nhận lại bưu gửi hoặc chuyển hoàn bưu gửi kèm bản sao biên bản và số ngoại tệ (không quy đổi sang đồng Việt Nam) về bưu cục gốc để phát hoàn người gửi. Còn đối với ngoại tệ chứa trong bưu gửi NK, khi phát hiện cơ quan chức năng lập biên bản ghi rõ số ngoại tệ gửi trong bưu gửi và gửi cho bưu cục ngoại dịch nước gốc để thông báo cho người gửi. Làm thủ tục NK cho bưu gửi, sau đó kèm bản sao biên bản liên quan và số ngoại tệ (không quy đổi sang đồng Việt Nam) đóng chuyển đến bưu cục nhận để phát cho người nhận.

Tuy nhiên, theo Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 của Quốc hội ngày 28-6-2010, việc gửi tiền Việt Nam, ngoại tệ gửi trong bưu phẩm, bưu kiện không bị xem là vi phạm.

Vì vậy, Cục Hải quan TP.HCM đề xuất trong thời gian tới đối với các trường hợp phát sinh về ngoại tệ gửi trong bưu phẩm, bưu cục, đơn vị sẽ tiến hành xem xét và giải quyết cho nhận theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12-8-2011 quy định về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Ngoài ra, Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đơn vị cũng đã có báo cáo đề nghị Tổng cục Hải quan có hướng dẫn xử lí đối với các ngoại tệ gửi kèm bưu phẩm, bưu kiện và các ngoại tệ yếu đang tạm giữ trước khi thành lập Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (6-2012)

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.