Công ty Cổ phần Bồ Câu:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103972310 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 16 tháng 06 năm 2009;

Giấy phép Bưu chính số 2429/GP-BTTTT Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 12 tháng 12 năm 2012;

THÔNG BÁO

Các nhân viên có trong danh sách dưới đây là các nhân viên bưu chính tại Thành phố Hồ Chí Minh được giao hàng theo Công văn số 4349/BCT-TTTN do Bộ Công Thương ban hành ngày 21/7/2021