Hàng hóa dưới 1.000.000 VNĐ được miễn thuế khi chuyển phát nhanh

Các loại hàng hoá nhập khẩu được gửi thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh dự kiến được miễn thuế ( gồm các loại thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng) là 1.000.000 VNĐ.

Vấn đề này  nằm trong dự thảo quyết định về việc quy định định mức hàng hoá nhập khẩu gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế do thủ tướng chính phủ ban hành đang được khảo sát lấy ý kiến trên quy mô lớn.

Theo đó, các công ty chuyển phát nhanh khi gửi hàng hóa có trị giá vượt quá định mức được miễn thuế là 1 triệu đồng sẽ phải chịu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính sẽ căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn cụ thể để điều chỉnh tăng hoặc giảm đến 20% so với định mức quy định nhằm thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với thông lệ quốc tế; trường hợp biến động vượt 20% thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh.

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.