Hàng nguy hiểm cho chuyển phát nhanh

Hàng hóa nguy hiểm cho chuyển phát nhanh là những mặt hàng hoặc những chất bột,chất lỏng… có khả năng gây nguy hại đối với sức khoẻ của con người, an toàn, tài sản hoặc môi trường khi vận chuyển bằng đường hàng không.

Vietnam Airlines chỉ đảm bảo cung cấp các nhãn phục vụ đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, các nhãn hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm của người gửi hàng.

Tất cả các lô hàng phải được xác nhận chỗ và sẵn sàng cho vận chuyển trước khi chấp nhận.

Để có thông tin chi tiết về việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, vui lòng tham khảo Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm hiện hành của IATA hoặc liên hệ trước tiếp với công ty giao nhận.

Căn cứ vào tính chất đặc chưng của hàng nguy hiểm vận chuyển bằng đường hàng không được phân loại thành 9 hạng và một số hạng được  phân loại cụ thể hơn.

Lưu ý quan trọng :

Người gửi hàng phải bảo đảm rằng các hàng hóa đó không bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh

Người gửi hàng phải tuân thủ đầy đủ Quy Định vận chuyển hàng nguy hiểm hiện hành của IATA. Đồng thời người gửi hàng phải chịu trách nhiệm về nhận dạng và phân loại tất cả hàng hoá nguy hiểm bao gồm việc đóng gói, đánh dấu, dán nhãn và chuẩn bị các tài liệu phù hợp với các quy định nói trên.Tiếng Anh phải được sử dụng để đánh dấu trên bao bì ngoài của kiện hàng nguy hiểm và các kiện hàng nguy hiểm đóng gói chung (overpack).

Nếu các Quốc gia hoặc Hãng chuyển phát nhanh quốc tế liên quan có yêu cầu đánh dấu bằng ngôn ngữ khác phải áp dụng thêm các yêu cầu này.Các nhãn hàng nguy hiểm phải bao gồm cả chữ thể hiện tính chất nguy hiểm bằng tiếng Anh.

Nếu các Quốc gia hoặc công ty chuyển phát nhanh liên quan yêu cầu chữ thể hiện tính chất nguy hiểm trên nhãn hàng hóa nguy hiểm bằng ngôn ngữ khác thì phải áp dụng thêm các yêu cầu này. Chúng tôi chỉ đảm bảo cung cấp các nhãn phục vụ đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, các nhãn hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm của người gửi hàng.

Tất cả các lô hàng phải được xác nhận chỗ và sẵn sàng cho vận chuyển trước khi chấp nhận.Để có thông tin chi tiết về việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, vui lòng tham khảo Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm hiện hành của IATA. Các công ty giao nhận địa phương có thể hỗ trợ bạn.

Danh mục này áp dụng cho chuyên chở bằng hàng không và đường biển, mức độ nguy hại không cao, các bao bì rỗng cũng như những hóa chất bị loại trừ và Giới Hạn Số Lượng.

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.