Hướng dẫn cách tính quy đổi từ khối lượng thực sang khối lượng thể tích

Có rất nhiều khách hàng mới thường thắc mắc về cách tính cước đối với hàng hóa siêu trường (hàng có thể tích lớn hơn trọng lượng) khi gửi hàng. Cụ thể là tại sao hàng hóa lớn lại được tính từ thể tích quy đổi sang khối lượng mà không trực tiếp cân ký rồi tính theo trọng lượng ?

Trong thương mại quốc tế đặc biệt là vận chuyển hàng hóa quốc tế qua đường hàng không người ta tính cước vận chuyển hàng hóa trên cơ sở trọng lượng và thể tích của hàng hóa đó. Câu hỏi đặt ra là khi nào thì người ta tính cước dựa vào trọng lượng và khi nào tính cước dựa vào thể tích ? Và làm thể nào để so sánh giữa trọng lượng và thể tích ?

Những thắc mắc này được giải đáp như sau:

  • Thật ra khi tính cước người vận tải sẽ so sánh giữa thể tích và trọng lượng xem cái nào lớn hơn thì sẽ áp giá cước theo cái đó.
  • Vì thể tích tính theo đơn vị cbm (khối) và trọng lượng tính theo đơn vị kgs nên để so sánh được hai giá trị này người ta phải quy đổi sang cùng một đơn vị để tiện cho việc so sánh và thường dùng nhất là cách quy đổi thể tích sang khối lượng. Để rõ hơn về cách quy đổi này chúng tôi áp dụng công thức như sau :

Công thức quy đổi từ thể tích (CBM) sang khối lượng của một thùng carton :

cbm

Ví dụ:

Giả sử khách hàng có một thùng carton đựng hàng hóa có trọng lượng cân được là 100kgs và có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 60 x 90 x 120 cm. Giá cước vận chuyển của thùng hàng này là 1 USD/kg. Để xác định thùng hàng này được tính theo trọng lượng hay thể tích ta làm một phép tính như sau :

  • Trọng lượng : 100.
  • Quy đổi thể tích sang khối lượng :  (60 x 90 x 120) / 5000 = 129.6kg.
  • Vì khối lượng lớn hơn trọng lượng (129.6 > 100) nên thùng hàng này sẽ được tính theo thể tích quy ra khối lượng và giá cước vận chuyển của thùng hàng này là : 129.6 x 1 USD = 129.6 USD.

Chú thích :

Trọng lượng  :         Giá trị cân nặng của hàng hóa được cân.

Khối lượng    :         Giá trị cân nặng của hàng hóa được quy đổi từ thể tích sang.

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.