Thời gian lưu giữ bưu phẩm trong chuyển phát nhanh

Khách hàng cũng nên biết bưu phẩm của mình nếu không được gửi tới nơi cần nhận thì sẽ được xử lý như thế nào trong chuyển phát nhanhThời gian lưu giữ bưu phẩm ra sao? Thời gian trả lại bao lâu?

1. Thời hạn lưu giữ đối với bưu gửi trong nước.

+ Bưu phẩm không  được phát vì lý do người nhận từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không thể xác định được người nhận, không có người nhận…nếu không có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi thì được lưu giữ tại bưu cục phát 3 tháng. Hết thời hạn lưu giữ được chuyển đến Hội đồng xử lý bưu gửi vô thừa nhận.

+ Trường hợp có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi:

– Chuyển hoàn ngay đối với bưu phẩm không phát dược do người nhận từ chối, địa chỉ không đầy đủ, không xác định được người nhận, không có người nhận.

– Lưu tại bưu cục phát 6 ngày kể từ ngày để lại giấy mời đối với bưu phẩm chưa phát được sau 2 lần đi phát và để lại giấy mời tại địa chỉ người nhận. Hết thời hạn 6 ngày không thấy người nhận đến nhận, bưu cục phát có trách nhiệm chuyển hoàn bưu phẩm cho bưu cục gốc.

2. Thời hạn lưu giữ đối với bưu phẩm quốc tế đến.

–  Bưu phẩm không phát được do người nhận từchối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không thể xác định được người nhận, không có người nhận… Bưu cục phát có trách nhiệm lưu giữ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày phát lần cuối cùng. Hết thời hạn lưu giữ tại bưu cục phát sẽ được chuyển hoàn về bưu chính nước gốc.

– Trường hợp người nhận có đơn đề nghị giữ bưu phẩm để bổ sung giấy phép nhập khẩu thì có thể giải quyết nhưng không vượt quá 20 ngày kể từ ngày bắt đầu lưu giữ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Chuyển phát nhanh Bồ Câu – Dove Express
Hotline: 1900.1590

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.